Цикл ПГУ з використанням проміжного перегріву газу в газовій турбіні

Параметри ГТУ

Робоче тіло

Відносний ККД компресора

Тиск газів після першого ступеня розширення

Відносний ККД ГТ

Параметри ПТУ

Внутр. відн. ККД парової турбіни

Внутр. відн. ККД жив. насоса

Перевірка вводу даних

Расчет ГТУ

Робота оборотного стиску в компресорі

Робота необоротного стиску в компресорі

Работа оборотного розширення в ГТ

Работа необоротного розширення в ГТ

Теретична теплота, підведена в ГТУ

Дійсна теплота, поідведена в ГТУ

Термічний ККД циклу ГТУ

Внутрішній ККД циклу ГТУ

Розрахунок ПТУ

Теплота, підведена в ПГ

Робота оборотного розширення в ПТ

Робота необоротного розширення в ПТ

Робота оборотного стиску в жив. насосі

Робота необоротного стиску в жив. насосі

Термічний ККД циклу ПТУ

Внутрішній ККД циклу ПТУ

Розрахунок ПГУ

Відносна витрата газу в ГТУ

Теоретична теплота, підведена в ПГУ

Дійсна теплота, підведена в ПГУ

Теоретична робота ГТУ в складі ПГУ

Дійсна робота ГТУ в складі ПГУ

Робота оборотного розширення в ПТ в складі ПГУ

Робота необоротного розширення в ПТ в складі ПГУ

Теоретична работа ПТУ в складі ПГУ

Дійсна робота ПТУ в складі ПГУ

Термічний ККД ПГУ

Внутрішній ККД ПГУ

Перейти на вихiдний сайт >>>