Цикл ПГУ с високонапірним парогенератором

Параметри ГТУ

Вернуться на базовую страницу >>>

Робоче тело

Температура газів після

газового підігрівника

Відносний ККД

компресора

Відносний ККД ГТ

Параметри ПТУ

Внутр. відн. ККД

парової турбіни

Внутр. відн. ККД

жив. насоса

Температура підігріву живильної

води в газовому підігрівнику

Перевірка вводу даних

Розрахунок ГТУ

Робота оборотного стиску в компресорі

Робота необоротного стиску в компресорі

Работа оборотного розширення в ГТ

Работа необоротного розширення в ГТ

Теретична теплота, підведена в ГТУ

Дійсна теплота, поідведена в ГТУ

Термічний ККД циклу ГТУ

Внутрішній ККД циклу ГТУ

Розрахунок ПТУ

Тиск регенеративного відбору ПТУ

Ентальпія пари у відборі

Ентальпія пари у відборі з урахуванням втрат

Доля пари, що забирається на регенерацію

Теплота, підведена в ПГ

Робота оборотного розширення в ПТ

Робота необоротного розширення в ПТ

Робота оборотного стиску в жив. насосі

Робота необоротного стиску в жив. насосі

Термічний ККД циклу ПТУ

Внутрішній ККД циклу ПТУ

Розрахунок ПГУ

Відносна витрата газу в ГТУ

Параметри газів у високонапірному парогенераторі

Теоретична теплота, підведена в ПГУ

Дійсна теплота, підведена в ПГУ

Теоретична робота ГТУ в складі ПГУ

Дійсна робота ГТУ в складі ПГУ

Робота оборотного розширення в ПТ в складі ПГУ

Робота необоротного розширення в ПТ в складі ПГУ

Теоретична работа ПТУ в складі ПГУ

Дійсна робота ПТУ в складі ПГУ

Термічний ККД ПГУ

Внутрішній ККД ПГУ